Trà sữa cho tâm hồn

Trắc nghiệm: Con mắt thứ ba

Nếu tự nhiên bạn có thêm một con mắt nữa, bạn sẽ “giấu” nó ở đâu?

-Trong tim

-Trong lòng bàn tay

-Sau lưng

-Trên đầu

“…bạn mất thời gian rất dài để fall in love. Nhưng một khi đã dính đòn tình cảm thì bạn sẽ rất chung thuỷ”

Nghĩ kỹ đi, nếu quyết định rồi thì xem kết quả nhé !

 

Nếu bạn để nó trong tim…

Ái chà, sau một vài tổn thương bạn như con sâu rúc vào tổ kén để trốn tránh mọi việc. Bạn thu mình lại và có vẻ bằng lòng với tình cảm đơn phương chẳng thổ lộ cho ai.

“Bạn thu mình lại và có vẻ bằng lòng với tình cảm đơn phương chẳng thổ lộ cho ai…”

Nếu bạn để nó trên tay…

Bạn là người trong sáng… kinh khủng. Thật khó để bạn có “hiện tượng tâm lý thú vị” với ai vì hầu hết các mối quan hệ của bạn đều ở trong khuôn khổ tình bạn.

“Thật khó để bạn có “hiện tượng tâm lý thú vị” với ai vì hầu hết các mối quan hệ của bạn đều ở trong khuôn khổ tình bạn…”

Nếu nó nằm sau lưng…

Điều đó có nghĩa là bạn mất thời gian rất dài để fall in love. Nhưng một khi đã dính đòn tình cảm thì bạn sẽ rất chung thuỷ.

“Bạn là người đầy tư tưởng thực dụng và khi không nhờ vả được nữa bạn sẽ nhanh chóng chán chàng(nàng) như đã làm với những người trước đó. Bạn không tệ đến mức ấy đấy chứ ?..”

Con mắt để trên đầu…

Xin chia buồn với người nào là đối tượng của bạn. Bạn là người đầy tư tưởng thực dụng và khi không nhờ vả được nữa bạn sẽ nhanh chóng chán chàng(nàng) như đã làm với những người trước đó. Bạn không tệ đến mức ấy đấy chứ ?

 

Moody Mắt Điên

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top